Privacy regeling

Om uw behandeling zo goed mogelijk te kunnen uitvoeren, houdt uw fysiotherapeut een registratie bij van uw medische en administratieve gegevens. Op deze registratie is vanaf 25 mei 2018 de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van toepassing. In onze praktijk zijn registratie, beheer en gebruik van de gegevens geregeld conform de voorschriften van de AVG. Dat betekent onder andere dat wij geen gegevens uit uw behandeldossier doorgeven aan derden zonder uw toestemming. U heeft altijd recht op informatie en op het inzien van uw behandeldossier.

Fysiotherapeuten in opleiding
Onze praktijk biedt studenten, onder andere van de opleiding Fysiotherapie, de mogelijkheid stage te lopen in onze praktijk. Deze fysiotherapeuten in opleiding worden tijdens behandelingen en onderzoeken begeleid door een van onze fysiotherapeuten, die als vaste begeleider is aangewezen. Een fysiotherapeut in opleiding zal alleen bij uw behandeling betrokken worden als u daar toestemming voor geeft.